Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny
XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

 

Koordynator Główny:

 • prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Car – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Biuro Festiwalu:

 • Biuro Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Członkowie:

 • prof. dr hab. Wiesław Czołpiński – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
 • ks. dr Marian Strankowski - Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
 • mgr Barbara Supińska - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 • mgr Izabela Kaczyńska - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • dr Aneta Wiktorzak – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • dr hab. Małgorzata Knaś – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • dr inż. Jacek Kusznier – Politechnika Białostocka
 • dr Joanna Cieślik-Klauza - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 • dr Ewa Barbara Rafałko - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 • dr hab. Aneta Petelska – Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Urszula Onichimiuk - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • dr Adam Edward Szczepanowski- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • dr Elżbieta Barańczuk - Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku