Imprezy festiwalowe Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Liczba przeprowadzonych imprez: 5
Łączna liczba uczestników: 100
Charakterystyka uczestników: młodzież licealna  i gimnazjalna oraz osoby indywidualne w wieku 25-35 lat

Ze względu na największe zainteresowanie oraz charakter imprez na wyróżnienie zasługują:

Tytuł imprezy: Inżynieria genetyczna wczoraj i dziś
Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Zakrzeska
Wykład, w którym przedstawiono historię genetyki, wyjaśniono co to jest GMO, klonowanie  czy trawienie restrykcyjne

Tytuł imprezy: Drugie życie warzyw i owoców
Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Zakrzeska i mgr Paweł Kitlas
Uczestnicy warsztatów sami izolowali materiał genetyczny z owoców czy warzyw